18°C
zile HAVA DURUMU18°C Parçalı Bulutlu
BİZE ULAŞIN 0356 317 50 80

Mevzuat

- +

KANUNLAR

Belediye Hizmetleri İhtiyaç Duyulan Kanunlar
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
2380 Sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER

Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç DuyulanYönetmelikler
İtfaiye Yönetmeliği
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu
Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği
Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçn İkmal İstasyonlarının Kurukuş,Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
Taşınabilir Mal Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamlarına İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik
İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Sığınak Yönetmeliği