30°C
zile HAVA DURUMU30°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
BİZE ULAŞIN 0356 317 50 80

Bizden Haberler

Zile Belediyesi

Yeni Sanayi Sitesinde 12 Adet Asma Katlı Dükkan Satış İhalesi

- +

T.C.
ZİLE BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

ZİLE  BELEDİYESİNE AİT SANAYİ DÜKKANLARININ SATIŞ İLANI

 

1- Şeyhali mahallesi Yeni sanayi sitesinde bulunan belediyemize ait 12 adet asma katlı dükkan ; 2886 sayılı devlet  ihale kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.

2- İhale , aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası meclis odasında , Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-İHALEYEKATILMAKİSTEYENLERİN
İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;
a) İhale dokümanı  satın alındığına ilişkin makbuz,
b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz
c) Gerçek kişiler için  Nüfus cüzdanı fotokopisi

d)- Gerçek kişiler için İmza beyannamesi tüzel kişilerin imza sirküsü
e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden),tüzel kişi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri
g) İsteklinin tebligat için adres beyanı

4- Dükkan satış ihalesinin geçici teminatı ,muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.

5- Dükkan  satın alan, Dükkan  satış bedelinin Yarısını 15 gün içinde kalanı   taksitleri peşin ödemeden  30 ar  gün sonra  6 eşit taksitte ödeyecektir .ihale bedelini 15 gün içinde yatıranlarla sözleşme yapılmayacak taksitler halinde ödeme yapacaklarla noterden satış  sözleşmesi yapılacaktır.  Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir

6- Satışı yapılan Dükkanların  tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

7- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İsteklilerin , ihaleye ilişkin şartnameyi zile  Belediyesi Destek  Hizmetler Müdürlüğü’nden 10.00TL karşılığında satın almaları zorunludur. Ayrıca zile.bel.tr adresinden ihale dokümanı  bedelsiz olarak görebilirler
9 – İstekliler tek dosya ile almak istedikleri dükkan  adedi  kadar ihalesine  katılabilir  yalnız girecekleri dükkanların geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmak zorundadır  En yüksek teminat bedelini yatıran  ihale üzerinde kalıncaya kadar her dükkan için ihaleye katılabilir.
10-3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisnadır.

NOT : İhale dokümanını sitemizden indirenler 10 TL ihale doküman alındı makbuzunu yatırmak zorundadır.

İHALE DOKÜMANINI İNDİRMEK VEYA GÖRMEK İÇİN

Sözleşme Tasarısı

İhale Anteti

idari Şartname

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUP ÖRNEGİ

BORCU YOKTUR YAZISI

BAŞVURU FORMU

ADRES BEYANI